top of page

אתגר 21 ימים
של התפתחות מקצועית

משוב

כמה שאלות קצרות כדי שאדע איך עבר עליך האתגר ומה אפשר לשפר:

איך האתגר בעיניך באופן כללי?לא משהוסבירנחמדסבבהמעולהאיך האתגר בעיניך באופן כללי?
באתגר היו 18 תרגילים. כמה מהם ביצעת?
מה גרם לך לבצע יותר או פחות תרגילים? (אפשר לבחור כמה תשובות)
במה האתגר עזר להתפתחות המקצועית שלך?

כמה נתונים עליך (רק אם מתאים)

סטטוס מקצועי
מגדר
קבוצת גיל

תודה!

bottom of page