top of page

אוהבתאתהעבודהשלי

אתמול קיבלתי שיחת טלפון משמחת במיוחד! מתאמנת שלי, שהגיעה לאימון כדי להבין מה הכיוון המקצועי שלה ואיך לממש אותו, התקשרה לספר שהתקבלה לעבודה!

מה שמשמח זה לא רק שמצאה עבודה, אלא שמצאה תפקיד שממש מתחבר למה שהיא רוצה מבחינה מקצועית - שזה בדיוק מה שעבדנו עליו יחד בתהליך האימוני.

זה כל כך חשוב לעבוד במה שאנחנו רוצים - במה שמעניין אותנו, מרגש אותנו ונותן לנו משמעות. וזה גם לגמרי אפשרי!

מתרגשת לחגוג הצלחות של מתאמנים אוהבת את העבודה שליKommentare


פוסטים אחרונים
bottom of page