top of page

הגדרות

למה חשוב להגדיר דברים? תפקידים, מטרות, משימות... הגדרה כשמה, בעצם מגדרת לנו את הדבר, שמה לו גבולות ומבחינה אותו מדברים אחרים. על ידי כך נקבל מיקוד ובהירות. וכשההגדרה משותפת עם עוד אנשים, אז היא גם מאפשרת תיאום ומחזקת את ההבנה של כולם סביב הדבר. בגלל כל היתרונות האלה, שווה ומומלץ להשקיע זמן בהגדרות. כמה דוגמאות:

הגדרת תפקיד - בעצם פירוט של תחומי האחריות והמשימות המרכזיות. כשאני עובדת מול הגדרת תפקיד, אני יודעת מה אני צריכה לעשות ובמה אני צריכה להתמקד. ברור לי מה מצופה ממני ומה יבטא הצלחה מבחינת העשייה שלי. הגדרת תפקיד מסודרת וברורה יוצרת תיאום טוב בין המנהל.ת לעובד.ת, ובין העובדים.ות עצמם.ן. וכשהיא נעשית מראש, היא עוזרת בגיוס ואיתור המועמד.ת המתאים.ה. הגדרת תפקיד חשובה גם למי שעובד.ת לבד! מיקוד, בהירות ותיאום ציפיות עוזרים לכל אחד ואחת.


מטרה - מימוש מטרה = הצלחה = מוטיבציה! מטרה מוגדרת היטב היא מטרה שהסיכוי לממש אותה גדל באופן משמעותי. אחת השיטות היא להגדיר אותה SMART.


משימה - משימה מוגדרת היטב היא משימה שאני ארגיש ביטחון שאני יודעת איך לבצע אותה. אני יודעת איפה ומתי, איזה כלים או אמצעים אצטרך, את משך הזמן וההיקף וכו'. הגדרת משימה תאפשר לי גם לבדוק אם היא מתאימה למידותיי, או אולי אם אני צריכה לפרק אותה למשימות קטנות יותר. משימה מוגדרת יהיה לי יותר קל לשבץ בלו"ז באופן ריאלי. גם פה מתקיימת אותה משוואה: מימוש משימה = הצלחה = מוטיבציה!


הגדרה היא בעצם תהליך מחשבתי שעוזר לנו למקד, לדייק ועל יד כך - להצליח!


Comments


פוסטים אחרונים
bottom of page