top of page

מחויבות

מחויבות. תנאי הכרחי להצלחה. מחויבות היא הכוח הזה שמחבר אותנו לפעול בהתמדה לטובת מה שחשוב לנו.

מחויבות באה מלשון חובה. אבל חובה נבחרת, כזו שלקחנו על עצמנו, לא כזו שהטילו עלינו. וזה בדיוק הכוח שלה. הבחירה. אנחנו בוחרים ובוחרות במה להשקיע, למה להתמסר, מהו הדבר שעבורו נסכים להתאמץ, להתמודד עם קשיים ואתגרים.

בגלל זה בשביל להתחייב למשהו הוא צריך להיות חשוב ומשמעותי. משהו שאנחנו רוצים.ות באמת. שימו לב שהמחויבות יורדת הרבה פעמים כשאנחנו מפקפקים במטרה, ומתחזקת כשהמטרה ברורה ומדויקת.

תהליך אימוני הוא תהליך ממוקד מטרה, ובהתאם הוא תהליך שמצריך מחויבות. החוזקה שלו היא בכך שהוא גם מציע תנאים שעוזרים ומאפשרים מחויבות: מסגרת, ליווי, תמיכה, כלים, דיוק של המטרה כשצריך וגיוס המשאבים הנדרשים מעצמנו כדי להצליח.

מחויבות. תנאי הכרחי להצלחה!


コメント


פוסטים אחרונים
bottom of page