top of page

אני רוצה להיות שם!!!

אני רוצה להיות שם!!! זוכרים את הקטע הקלאסי הזה מרחוב סומסום? (אם לא, צפו בקישור) כל מה שהילד רוצה זה להיות שם! אבל כל פעם שהוא מגיע ל'שם' אומרים לו שהוא 'כאן'... באיזשהו מקום כולנו רוצים הרבה פעמים להיות 'שם' ולא מבינים שלא משנה מה נעשה וכמה שנרצה להיות 'שם' - אנחנו כאן! וגם כשנגיע ל'שם' - נהיה כאן! להיות 'כאן' זה נוכחות - לא לחיות בעבר או בעתיד, אלא בהווה. להיות 'כאן' זה מיקוד במה שיש, במה שזמין לי ושאני יכולה לעבוד איתו. כל מה ש'שם' במילא נמצא מחוץ להישג ידי כרגע, ולא משנה כמה ארצה אותו הוא לא עומד עכשיו לרשותי. כדי להיות 'כאן' צריך להעמיק את ההיכרות עם עצמנו, עם מה שיש לנו בחיים. מתוך זה נוכל להבין מה הפער שלנו בין 'כאן' ל'שם', ואיך כל מה שיש לנו 'כאן' יכול לקחת אותנו ל'שם'. כדי שכשנגיע ל'שם' נרגיש הכי 'כאן'. בשביל זה אני כאן (-: https://www.youtube.com/watch?v=sgDoGips9xU

פוסטים אחרונים
bottom of page