top of page

על טוב ורע, שכר ועונש


בגדול נראה לי שכולנו היינו רוצים להיות אנשים חיוביים ואופטימיים. כי נראה לנו הגיוני שמי שמצליח להסתכל על החיים באופן חיובי, לראות את הדברים הטובים שמסביב ולמצוא את היתרונות וההזדמנויות גם במצבים קשים חווה יותר שמחה. ומי לא רוצה להיות שמח? אני בטוחה שרבים ורבות מכם ניסו את זה לא פעם ולא פעמיים - לקוות לטוב, להאמין שדברים יסתדרו, לגרש את המחשבות השליליות ולהתמקד בטובות. ואז פתאום קורה משהו ממש מבאס ואנחנו שואלים את עצמנו -למה כל כך להתאמץ להיות חיוביים? זה לא בהכרח גורם לדברים להצליח... למה הגישה החיובית שלי לא מזכה אותי בחוויות טובות? למה למרות שאני מנסה להיות בטוב אני מקבל/ת את הרע..? הסיבה שבגללה שווה לנו להיות בטוב ולטפח את ראיית העולם החיובית היא לא כי היקום יתן לנו על זה פרס. מה שיגיע לחיינו לא מוכתב בהכרח על ידי הגישה שלנו. דברים קורים ויקרו לנו בחיים ללא שליטה. אבל אנחנו כן יכולים לנסות ולשלוט באופן שבו אנחנו מתייחסים למה שקורה לנו. גישה חיובית ומאמץ לראות את הדברים הטובים עוזרים לנו ליהנות יותר מהדרך. וככל שנצליח ליהנות יותר מהדרך, אני מאמינה שנהיה יותר שמחים ובסופו של דבר גם יותר חזקים מול המכשולים והאתגרים. השכר שלנו מגולם בעשייה עצמה. והעונש הוא בכלל לא עונש, לא בהכרח הבאנו אותו על עצמנו. וככל שנצליח ליישם גישה חיובית בחיינו, היא תעזור לנו להתמודד עם אותם ׳עונשים׳ ולראות בהם הזדמנויות. כשרואים את חצי הכוס המלאה יש מה לשתות

פוסטים אחרונים
bottom of page