top of page

בחירות - לא רק היום!


כולנו בוחרים כל הזמן. בחירה היא האופן שבו אנחנו שולטים בחיינו. אנחנו לא בוחרים את המציאות ואת מה שהיא מביאה לנו, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך לפרש אותה, איך להגיב אליה, וזה מה שמנתב את המעשים שלנו. האפשרות לבחור היא החופש שלנו. יש לנו זכות בחירה כל הזמן! וזכותנו לשנות את הבחירות שלנו ככל שנרצה, כך שישרתו אותנו באופן מיטבי. תבחרו במה שעושה לכם טוב 💙

פוסטים אחרונים
bottom of page