top of page

קושי מחזק

אנחנו גדלים ומתפתחים מהתמודדות עם קשיים, אתגרים ובעיות. כשקשה לנו אנחנו נאלצים לגייס ולהפעיל את הכוחות שלנו. התגברות על קושי היא מאמץ. כשאנחנו מתאמצים, גם אם זה לא נעים לנו באותו רגע, אנחנו מתחזקים. כמו שריר באימון כושר. אולי אתם חושבים לעצמכם שזה מבאס שזה ככה, שהתפתחות כרוכה במאמץ, בהתמודדות עם קושי. אבל יש עוד זווית הסתכלות על זה שדווקא מאירה את הדברים באור חיובי (תמיד יש) - הידיעה שיוצא משהו טוב מזה שקשה לנו בחיים. זה לא סתם, לא לחינם. אנחנו משלמים מחיר אבל מקבלים שכר! ואם חושבים על זה ככה אז בעצם כל קושי וכל אתגר הם הזדמנות! אנחנו בוחרים איך להתייחס לדברים שקורים לנו בחיים, אם לראות בהם רק את השלילי או אם לאפשר לעצמנו גם זווית חיובית. אם לראות את הקשיים שלנו כייאוש, או גם כהתמודדויות שנצא מהן חזקים יותר. או כמו שאומר המשפט הידוע - ״מה שלא שובר אותי מחזק אותי״ אל תישברו, תתחזקו 💪🏻

פוסטים אחרונים
bottom of page