top of page

תרגילים מעולים
להתפתחות מקצועית

סביבה תומכת

לאנשים הסובבים אותנו יש הרבה השפעה עלינו. ובמיוחד כשאנחנו רוצים לעשות צעדים משמעותיים כמו לקדם שינוי, לצאת מאזור הנוחות, לסגל לעצמנו דפוסים חדשים, להתמודד עם קושי או אתגר. 
סביבה תומכת תוכל לספק לנו מקור לעידוד, הקשבה, מוטיבציה, הערכה, התלהבות, עזרה וחיזוק.
סביבה לא תומכת לעומת זאת תוכל בקלות לבאס אותנו, לגרום לנו לפקפק בעצמנו, במסוגלות ובדרך שלנו, תגרום לנו להתמקד בדברים השליליים, בקשיים, בסיכונים במקום בסיכויים, ובכללי תוריד לנו את המצברוח והרצון לפעול.


מהות התרגיל היא להגדיר לעצמכם מי מבין הסובבים אתכם שייך למעגל הסביבה התומכת ומי לסביבה המורידה. חשוב לשים לב לכמה דברים:

  • הבדיקה היא ביחס למטרה מסוימת שאתם מקדמים. הסביבה התומכת שלנו משתנה בהתאם למטרות שלנו. יש אנשים בחיינו שיתמכו מאוד בנושא מסוים ופחות באחר, וזה בסדר גמור.

  • קרבה משפחתית או אישית היא לא בהכרח קריטריון – לא מעט קורה שהורים, בני/ בנות זוג, או חברים קרובים מאכזבים ביחס שלהם כלפי מטרות מסוימות שחשובות לנו. זה מבאס, אבל אין מה לעשות. חשוב שנקבל את זה ונדע ממי לצפות למה. ומהצד השני, לפעמים נמצא אנשים שלאו דווקא שייכים למעגלים הקרובים שלנו שיתמכו בהתלהבות במטרות שלנו. 

  • בגלל שני הדברים הנ"ל, ממש אין שום סיבה להרחיק מחיינו או לכעוס על מי שלא שייך לסביבה התומכת. הדגש הוא על לזהות מי כן תומך ולהעזר בהשפעה המיטיבה שלו, ולזהות מי לא תומך ולהימנע מההשפעה המורידה שלו. תמיד נוכל לדבר על דברים אחרים וליהנות מחברתם של אנשים קרובים שלא תומכים במטרה שלנו.

 

סביבה תומכת היא משאב משמעותי בתהליך שלנו להשגת המטרות שחשובות לנו –

זהו אותו והשתמשו בו בחכמה!

 

 

בהצלחה!
 

bottom of page