top of page

ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני מתמקד באופן שבו העסק פועל, כלומר בפעולות שאתם.ן עושים.ות או נדרשים.ות לעשות כדי שהעסק שלכם.ן יתקדם לכיוון שאליו אתם.ן שואפים.ות להגיע. האתגר המרכזי הוא לגבש דרכי פעולה ותכניות עבודה שיאפשרו לכם.ן ולעסק לפעול באופן מיטבי, ובעיקר שישרתו ויקדמו את המטרות והיעדים שלכם.ן.
תהליך של ייעוץ ארגוני כולל לרוב גם את הגדרת המטרות האלה (או לפחות בחינה שלהן), על בסיס למידה של העסק, איתור ההזדמנויות והאתגרים העומדים בפניו וגיבוש חזון מלהיב ומשמעותי.
התוצרים שמתקבלים מהתהליך הם בדרך כלל:
  • תכנית עבודה שנתית / רב שנתית המשמשת ככלי ניהול מרכזי לקידום מטרות העסק ועמידה ביעדים.
  • דפוסי עבודה - שיטות והרגלים שמוטמעים בעבודה השוטפת במטרה לקדם יעילות, תיאום, תקשורת פנים ארגונית, תכנון קדימה, הערכה ושיפור תוך כדי ביצוע ועוד. הטמעת דפוסי העבודה בהצלחה תאפשר לכם.ן להמשיך ולפתח את העסק ברמה הארגונית גם לאחר סיום התהליך. מדובר למעשה ברכישת ארגז כלים ניהולי ובלמידה של מימד נוסף לקידום העסק ותפעולו השוטף.
  • הגדרות תפקיד - הגדרת תחומי אחריות וחלוקת עבודה נכונה, בהתאם ליכולות אישיות, ניהוליות, מקצועיות ובהתאם לדרישות העסק, מטרותיו ויעדיו.
  • מבנה ארגוני - הגדרת מערך התפקידים והיחידות בעסק והרשת שבה מתקיימת התקשורת ביניהם.
ייעוץ ארגוני לעסקים קטנים יכול להיות תהליך קצר וממוקד (3-6 חודשים) - הכל תלוי במידת שיתוף הפעולה והזמינות שלכם.ן לתהליך.
רוצה לדעת עוד? יש לך שאלה? דבר.י איתי
bottom of page