top of page

תרגילים מעולים
להתפתחות מקצועית

הגדרת מטרה SMART

מטרה היא הדבר שאותו אנחנו רוצים להשיג, היעד שאליו אנחנו רוצים.ות להגיע. הגדרת מטרה עוזרת לנו למקד את העשייה שלנו בכיוון הרצוי. המיקוד הזה מייצר בהירות, עוזר לנו להתגבר על הסחות דעת, מסייע לנו בקבלת החלטות ובאופן כללי מייעל את הפעולות שלנו. 


עצם הגדרת המטרה תורמת להשגת המטרה, ולכן חשוב שנגדיר אותה בחוכמה – SMART:

ספציפית – מה המטרה שלנו בדיוק, במשפט
מדידה – מטרה שאפשר למדוד בבירור את השגתה
ברת השגה – מטרה מציאותית, שיש לנו את היכולת להשיג אותה
מהדהדת – מטרה משמעותית וחשובה
(וגם Relevant – רלבנטית למה שחשוב לנו בחיים)
זמן – מטרה מוגדרת בזמן


 

Specific        
Measurable  
Achievable   
Resonant     

Time           
 

הגדרת המטרה באופן הזה מחייבת אותנו להתייחס לפרטים חשובים שיעזרו לנו לסלול את הדרך למטרה.
באנלוגיה פשוטה, תחשבו על נסיעה באוטו – 
כמה זה מבלבל לנסוע בלי לדעת לאן רוצים להגיע...
כמה זה עוזר כשיש לנו כיוון כללי...
וכמה אנחנו ממוקדים.ות ויעילים.ות כשיש לנו כתובת מדויקת – כל פנייה יכולה להיעשות בביטחון, גם באזורים לא מוכרים. אפשר לתכנן את המסלול, אפשר להיעזר במפה, אפשר לחשוב על דרך חלופית אם נתקלים.ות במכשול, אפשר לחשב מתי אנחנו צפויים.ות להגיע.

 

חשבו על המטרה המקצועית שעומדת לפניכם.ן והגדירו אותה SMART - כך תוכלו להעביר אותה למישור מעשי וברור.

אל תוותרו על אף פרמטר! כולם חשובים ויעזרו לכם.ן לדייק ולמקד את עצמכם.ן.

 

"a goal without a plan is just a wish"
 

בהצלחה!
 

bottom of page