top of page

תרגילים מעולים
להתפתחות מקצועית

למידה מהצלחות

הפעם נתחיל ישר בתרגיל, ואחר כך נדבר עליו:


העלו בזכרונכם.ן סיפור הצלחה – מקרה שקרה לכם.ן בעבר הקרוב או הרחוק שבו חוויתם.ן הצלחה.

זה יכול להיות קושי או אתגר שהתגברתם.ן עליו, משהו שעשיתם.ן שהתוצאות שלו היו מאוד מוצלחות בעיניכם.ן וכד'. נסו להיזכר בכל פרטי הסיפור ובכל הפעולות שעשיתם.ן שהובילו להצלחה.


הכינו רשימה של כל מה שאפשר לכם.ן להשיג את ההצלחה הזאת. לדוגמא: האם הייתם.ן נחושים.ות? ממוקדים.ות? יצירתיים.ות? בטוחים.ות בעצמכם.ן? האם הפגנתם.ן רצינות? גמישות? סבלנות? חברותיות? נסו להעלות על הכתב את כל הכוחות הפנימיים, היכולות והמיומנויות שהשתמשתם.ן בהם כדי להגיע לאותה הצלחה. חשבו על הפעולות שביצעתם.ן ומה היה הכוח הפנימי שעמד מאחוריהן.

המפתח הוא להעמיק ולפרגן לעצמכם.ן – לחשוב על כמה שיותר דברים שעשיתם.ן שאפשרו את ההצלחה הזאת, דברים פנימיים שבאו מכם.ן, מאופן הפעולה והמחשבה שלכם.ן. בלי ביקורת או שיפוט. אחרי כל כוח כזה שתוסיפו לרשימה שאלו את עצמכם.ן, מה עוד? ואל תפסיקו למלא את הרשימה עד שאתם.ן בטוחים.ות שמניתם.ן את כל העוצמות שהבאתם.ן לידי ביטוי להשגת ההצלחה.


** אם קשה לכם.ן לבד, אפשר גם להיעזר באדם קרוב שמכיר את הסיפור, או שבא לכם.ן לחלוק איתו, ויכול לעזור לכם.ן לחשוב מה בכם.ן ובאופן שבו פעלתם.ן עזר לכם.ן להצליח.


כל הרשימה המפוארת הזו של כוחות, יכולות ומיומנויות – אלה העוצמות שלכם.ן! (וזאת רק רשימה חלקית כמובן - תחשבו לאיזה רשימה ארוכה תגיעו אם תנתחו עוד כמה סיפורי הצלחה).


והחדשות הממש טובות הן, שעוצמות לא הולכות לאיבוד. אם הפעלתם.ן אותן בעבר, זה אומר שהן חלק מכם.ן לתמיד, גם אם כבר הרבה זמן לא הבאתם.ן אותן לידי ביטוי - הן שם בארגז הכלים שלכם.ן, זמינות ומחכות שתפעילו אותן שוב.


כשאנחנו מרגישים.ות תקיעות, באסה, יאוש, לא יודעים.ות מה לעשות ואיך להתקדם, שימוש בסיפורי הצלחה הוא כלי מצוין כדי להיזכר מה עבד לנו פעם ומה יש לנו בארגז הכלים שיכול לשרת אותנו עכשיו.

כעת חשבו על המטרה שלכם. התבוננו ברשימה שיצרתם ובחרו מתוכה את העוצמות שיכולות לשרת אתכם ולהיות רלבנטיות למימוש המטרה. זה הזמן להתחבר אליהן מחדש.

"הצלחה משאירה רמזים"  (ג'ים רוהן)

בהצלחה!
 

bottom of page