top of page

תרגילים מעולים 
להתפתחות מקצועית

מודל אפר"ת

מודל אפר"ת הוא מודל התנהגותי המבוסס על גישתו של הפסיכולוג אלפרד אדלר. 
המודל הזה מאפשר לנו לבחון סיטואציות שביאסו אותנו או שהגבנו אליהן רע ולנסות לספק להן פרשנות חדשה ומיטיבה.
אז מה אומר המודל? המודל בעצם מסביר לנו את התהליך הפנימי שעובר עלינו ומה משפיע על מה:

 

 

 


 

מתקיים אירוע כלשהו במציאות שלנו, אנחנו מפרשים אותו בצורה מסוימת, שלילית, הפרשנות הזאת יוצרת אצלנו רגש והרגש מניע אותנו לפעולה, לתגובה לאירוע.
לדוגמא: 
האירוע – קבעתי פגישה עם לקוחה והיא הבריזה לי
הפרשנות – ללקוחה לא אכפת ממני, היא מזלזלת בי ובזמן שלי
הרגש – אכזבה, עלבון
התגובה – אני כועסת ולא יוצרת קשר עם הלקוחה


האירוע הוא נתון שלא תלוי בנו, אין לנו אפשרות לשנות אותו. אבל לפי המודל, אם נשנה את הפרשנות שלנו לאירוע לפרשנות מיטיבה, נוכל ליצור תגובת שרשרת שתשפיע על התגובה שלנו לאירוע.
 

לדוגמא:
האירוע – קבעתי פגישה עם לקוחה והיא הבריזה לי
הפרשנות המיטיבה – כנראה שהיום שלה התפתח באופן לא צפוי והמפגש שלנו לא הסתדר לה 
הרגש – אמפתיה, חמלה, דאגה
התגובה – אנסה ליצור קשר עם הלקוחה כדי לבדוק מה קרה

 

אז עכשיו תורכם, חשבו על אירוע שביאס אתכם, שגרם לכם לתחושה לא נעימה. בדקו לפי מודל אפר"ת מה הייתה הפרשנות שלכם, איזה רגש היא העלתה ואיך הרגש הוביל לתגובה שלכם. לאחר מכן נסו לתת לאירוע פרשנות אחרת, מיטיבה, ובדקו עם עצמכם איזה רגש עולה בכם כתוצאה מהפרשנות החדשה ומה בא לכם לעשות כשאתם מרגישים ככה.


אל תשכחו! המציאות היא סובייקטיבית ותמיד נתונה לפרשנות. העבודה עם מודל אפר"ת מאפשרת לנו לשנות את הפרשנות האוטומטית או הראשונית שלנו לדברים, וכך אנו מקבלים הזדמנות לפרש את המציאות באופן מיטיב ומקדם. כשאנחנו מאפשרים לעצמנו בחירה ולא מגיבים באופן אוטומטי אנו זוכים בחופש – חופש בחירה, חופש תגובה, ובזכות לפרש את המציאות באופן שיטיב איתנו ועם חיינו. 
בנוסף, היכולת לפרש אירועים באופנים שונים מאפשרת לנו גמישות, חשיבה יצירתית ודרך להסתכל על סיטואציות מכמה כיוונים. צורת חשיבה כזאת תסייע לנו גם בפתרון קונפליקטים ובעבודה עם אנשים. 

 

בהצלחה!

א – אירוע 

פ – פרשנות

ר – רגש

ת – תגובה

bottom of page