top of page

 אימון מנהלים.ות

תכנון * מעקב ובקרה * הנעת עובדים * פרזנטציה * פוליטיקה ארגונית * ניהול זמן * הפקת לקחים * משוב והערכה * גיוס והכשרה * ניהול ממשקים * מנהיגות * ניהול צוות * תקשורת * הדרכה

אימון מנהלים ומנהלות הוא תהליך אישי, המתבצע במסגרת הארגון או באופן פרטי, ומטרתו לרתום את הטכניקה וארגז הכלים האימוני לטובת פיתוח ושכלול מיומנויות ניהוליות.
תהליך כזה יכול לסייע למנהלים.ות שחווים קושי או אתגר בהבטים מסוימים של עבודתם, לזהות מה מעכב אותם ואיך אפשר ליצור התקדמות ותנועה - עבורם ועבור הצוותים שלהם. 
במסג
רת התהליך -
  • נגדיר את הפער בין המצב המצוי למצב הרצוי עבור המתאמנ.ת-מנהל.ת, ונגדיר מטרות ויעדים שיביאו לצמצום הפער. 
  • נאתר ונזהה את מכלול העוצמות, היכולות והכישורים העומדים לרשות המתאמנ.ת-מנהל.ת, ונבדוק כיצד אפשר למנף אותם לטובת השגת היעדים והמטרות הרלוונטיים.
  • נגדיר צעדים מעשיים ותכנית פעולה, ונלווה את ביצועה.
     
אימון מנהלים.ות הוא תהליך צמיחה מקצועי, שמספק מענה לצרכים מיידיים, אך גם מצייד את המנהל.ת בכלים ומיומנויות אישיות ובינאישיות להמשך הדרך הניהולית.

רוצה לדעת עוד? יש לך שאלה? דבר.י איתי

 
bottom of page