top of page

תרגילים מעולים
להתפתחות מקצועית

תיאום ציפיות

אחד הדברים שתמיד חשוב וכדאי לעשות בכל סוג של התחלה מקצועית – תפקיד חדש, תהליך, פרויקט, שותפות וכד', הוא תיאום ציפיות, משתי סיבות עיקריות:

  • יישור קו – שיהיה ברור לנו ולמי שעובד איתנו (לקוח, מנהל, ספק, שותף, עובד וכד') מהי המטרה שלשמה התכנסנו, מהו הדבר שאם לא נשיג אותו בעצם בזבזנו את הזמן. מה אנחנו מצפים.ות מעצמנו, מה מצפים.ות אחד מהשני.ה. השיח הזה בהתחלה, גם אם הוא מתקיים רק עם עצמנו (כמו בתרגיל של היום), יוצר בהירות, דיוק ומיקוד – שלושה דברים שכדאי לצאת איתם לדרך.

  • מדד להצלחה – הגדרת הציפיות בהתחלה תאפשר לנו לבדוק בסוף הדרך (וגם במהלכה, אם נזדקק) עד כמה עמדנו במשימה. מדד להצלחה עוזר לנו להעריך את העשייה שלנו וללמוד ממנה. 

 

חשבו וכתבו בהתאם לדבר שעבורו מיועד תיאום הציפיות 

  • מהי המטרה שלכם? מהו הדבר שהכי חשוב לכם לצאת איתו?

  • מה יעזור לכם להצליח ולהשיג את המטרה שלכם? 

 

אפשר להתייחס לכמה גורמים –


כוחות, יכולות ומיומנויות שעומדים לרשותכם.ן ויכולים לעזור לכם.ן כאן. לדוגמא: התמדה, אומץ, תעוזה, כנות, תקתקנות, ריכוז, מסירות... 
 

הרגלים, שאם תאמצו אותם תעזרו לעצמכם.ן להצליח. אפשר לאמץ הרגל אחד או כמה – מה שיעזור בלי להעיק (בהקשר הזה חשוב לזכור את הפתגם - "תפסת מרובה, לא תפסת" ניסיון לסגל יותר מדי הרגלים בבת אחת לרוב מוביל לוויתור על כולם).
 

גורמים חיצוניים כמו: מישהו שיתמוך בכם לאורך הדרך - שתוכלו לעדכן ולשתף אותם.ן לאורך הדרך ולזכות מהם.ן לעידוד ותמיכה. יצירת סביבה נעימה לעבודה, שימוש באיבזרים וחפצים שיעזרו וישדרגו וכל רעיון נוסף שעולה לכם.ן.

"סוף מעשה במחשבה תחילה"

bottom of page