top of page

I need a miracle


מה זה נס? דבר חיובי שבא באופן בלתי צפוי. אם מסתכלים על זה ככה אז נס זה בעצם הפתעה! הרבה פעמים קורים לנו ניסים קטנים, דברים טובים שמפתיעים אותנו כי לא ראינו אותם באים - חנייה מתחת לבית בשעות שבדרך כלל אין חנייה בכלל, גל של מחמאות ביום שהכי לא התאמצנו, מפגש עם מישהו שבדיוק חשבנו עליו, גשם שמפסיק בדיוק ברגע הנכון, הדבר הזה שהכי היינו צריכים והגיע אלינו בלי שהתכוונו ועוד ועוד ועוד... ההפתעות הטובות, הניסים הקטנים האלה קורים כל הזמן. לא רק בחנוכה 😉 תפקחו את העיניים ושימו לב אליהם, כוונו את תשומת הלב אליהם כך שלא יבלעו בשטף החיים והשגרה. רק אור יצא מזה! חג שמח

פוסטים אחרונים
bottom of page